Kunstenfestival Watou 2011 - Tussen taal en beeld verzamelde verhalen #3 09.07.2011 - 11.09.2011

Over alleenigheid en ondraaglijke eenzaamheid

 

poster_nederlands
© Rogerio Reis, detail from Personne n'appartient à personne

Alleen - alleenig - eenig - eenzaam - verlaten *


Wat afgezonderd is, op zich zelf staat. Voor zoover het derde woord met de beide eerste woorden synoniem is, betekent eenig meer, dat er van eene zeker soort van personen of voorwerpen maar één bestaat. Alleen en het minder gebruikelijke alleenig, dat men slechts in de volkstaal en bij dichters aantreft, drukken meer uit het ontbreken van andere voorwerpen van dezelfde soort op eene bepaalde plaats.

Wat het onderscheid tusschen alleen en eenzaam betreft; alleen duidt enkel aan, dat men geen gezelschap bij zich heeft; eenzaame afzondering, waardoor een gevoel van ongezelligheid, of ook van stilte en rust ontstaat. Hij, die zonder gezelschap is, is alleen, doch behoeft zich nog niet eenzaam te gevoelen.
Aan deze beteekenis van eenzaam sluit zich aan die van ver laten, waarbij op den voorgrond staat, dat men aan zich zelf is overgelaten, van de menschen vergeten. 

* Uit het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)
* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.


 

 


 


 

   

development by DigitalMind