Open Call ‘The Smell of Grass is Changing’

EN

The applications for the open call have been closed. Deadline for registration was 31 May 2024 (12 p.m. – midnight).

“If grass smells like concrete, a village will lose the authenticity needed to survive. The balance will shift.” – inspirator Koen Vanmechelen

For the next edition of the art festival, we aim for a Watou shaped by collectives and collabs, celebrating collaborative creation’s diversity and strength. The theme of this year’s open call, “The Smell of Grass is Changing”, represents the adaptation, transformation and renewal we seek in the arts, inviting reflection on our changing world and its impact on our creative process and interactions.

With this adage, internationally acclaimed artist Koen Vanmechelen, the inspirator behind Patchwwwork, the experimental precursor to the Watou Art Festival, invites artists to engage in a new unique creative journey.

Since 2021, Vanmechelen has initiated Patchwwwork as a research project, organising an in situ ‘artist’ encampment as an immersive experiment and learning process, culminating in this new call. For the next edition, we seek collectives and collabs eager to contribute to Watou’s evolution and transformation, engaging in a journey stimulating both senses and mind.

NL

De Open Call werd ondertussen afgesloten, deadline om in te dienen was 31/05 om middernacht.

“Als gras naar beton ruikt, verliest een dorp de authenticiteit die nodig is om te overleven. Het evenwicht zal schuiven.” – inspirator Koen Vanmechelen

Voor de volgende editie van het Kunstenfestival streven we naar een Watou vormgegeven door collectieven en collabs. Centraal staat de diversiteit en kracht van een gezamenlijke creatie. Het thema van de open call, “The Smell of Grass is Changing”, staat voor de aanpassing, transformatie en vernieuwing die we zoeken in de kunsten, en nodigt uit tot reflectie over onze veranderende wereld en de impact daarvan op ons creatieve proces en onze interacties.

De internationaal gerenommeerde kunstenaar Koen Vanmechelen was de voorbije drie jaar inspirator van Patchwwwork, het experimentele voortraject van Kunstenfestival Watou. Met dit adagium nodigt Koen Vanmechelen kunstenaars uit om deel te nemen aan de nieuwe fase in dit unieke en creatieve project.

Sinds 2021 heeft Vanmechelen Patchwwwork geïnitieerd als een onderzoeksproject, waarbij een ‘kunstenaars’ kampement werd georganiseerd als een immersief experiment en leerproces. Deze nieuwe oproep vloeit hieruit voort. Voor de volgende editie van het Kunstenfestival Watou zoeken we collectieven en collabs die willen bijdragen aan de evolutie en transformatie van het kunstenfestival, en die zich engageren voor een avontuur dat zowel de zintuigen als de geest stimuleert.

This website uses cookies. By accepting, you agree with our privacy policy.