Reglement

Het Kunstenfestival Watou viert in de zomer van 2021 zijn 40ste editie. Parallel met het festival loopt het onderzoeksproject ‘Patchwork’. Dit is een open call voor professionele kunstenaars en laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding. Curator Koen Vanmechelen en stad Poperinge nodigen jullie uit om tijdens de zomer van 2021 een aantal dagen door te brengen in Watou. Het aantal deelnemers aan dit project is beperkt tot maximum 20 per onderzoeksperiode. Inschrijven is noodzakelijk. Een jury selecteert de deelnemers op basis van motivatie, cv en portfolio.

De vastgelegde onderzoeksperiodes zijn:

  • 20 juli – 25 juli 2021 (minimum drie nachten: dinsdag, woensdag en donderdag)
  • 17 augustus – 22 augustus 2021 (minimum drie nachten: dinsdag, woensdag en donderdag)

Deelnemen aan het onderzoeksproject gebeurt door kandidaatstelling, gevolgd door selectie. Een professionele jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen selecteert de deelnemers op basis van cv, portfolio en motivatie. Het aantal deelnemers per onderzoeksperiode is beperkt tot 20.

De deelnemers kunnen gebruikmaken van een centrale accommodatie (slaapgelegenheid, keuken, sanitair, werkruimte, wifi). Veldbedden worden ter beschikking gesteld. Het is ook toegelaten om zelf een tentje mee te brengen. Elke deelnemer krijgt een onkostenvergoeding van 300 euro.  Deze vergoeding wordt uitbetaald na deelname aan het onderzoeksproject.

Na het Watou-bad wordt aan de deelnemers gevraagd om een projectvoorstel in te dienen voor het Kunstenfestival Watou editie 2022. Een jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen maakt hieruit een selectie. Wie deze eindselectie haalt, krijgt een budget van 5.000 euro om zijn/haar concept te finaliseren en te realiseren. De modaliteiten hiervoor worden vastgelegd in een overeenkomst tussen kunstenaar en organisatie.

1. Voorwaarden voor de kandidaatstelling

a. De open call ‘Patchwork’ staat open voor alle professionele kunstenaars uit alle disciplines en voor laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding hoger onderwijs (alle disciplines), in binnen- of buitenland.

b. Inschrijven kan als individu of als collectief (maximum 4 personen).

c. Kandidaat-deelnemers uit alle landen zijn welkom.

2. Inschrijving

a. Kandidaten kunnen zich enkel inschrijven via de website www.kunstenfestivalwatou.be

b. Door zich in te schrijven aanvaarden de kandidaten het wedstrijdreglement.

c. Voor te leggen stukken: motivatiebrief, CV en portfolio.

d. De inschrijving is geopend van 1 februari 2021 en loopt tot en met 1 april 2021. De inschrijvingen worden afgesloten op 1 april 2021 om 12 uur ’s middags.

e. De inschrijving wordt gevalideerd per e-mail.

3. Voorwaarden inschrijving

a. Digitale inzending

De inschrijving wordt digitaal bezorgd, uitsluitend via het formulier op de website www.kunstenfestivalwatou.be.

b. Taal

De inschrijving mag ingediend worden in het Nederlands of in het Engels. De Nederlandstalige inschrijving dient vergezeld te zijn van een synopsis in het Engels.

4. Indienen projectvoorstellen Kunstenfestival Watou 2022

a. Enkel de deelnemers die hebben deelgenomen aan het onderzoeksproject Patchwork, kunnen een projectvoorstel indienen.

b. De uiterste datum van indienen is vastgelegd op 1 november 2021, 12 uur ’s middags.

c. Het projectvoorstel wordt ingediend op het secretariaat van het Kunstenfestival Watou, adres: Stad Poperinge, t.a.v. Kunstenfestival Watou, Grote Markt 1, 8970 Poperinge of langs digitale weg: kunstenfestival@poperinge.be.

5. Jury

a. De selectie van de deelnemers aan het onderzoeksproject gebeurt door een jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen.  De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt op de website.

b. De selectie van de projectvoorstellen voor het Kunstenfestival editie 2022 gebeurt door dezelfde jury als vermeld in 5.a.

c. De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. De organisator zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan elke deelnemer.

d. De beslissing van de jury is bindend. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Communicatie over de open call

a. Lancering

De open call wordt gelanceerd op 1 februari 2021. De website www.kunstenfestivalwatou.be is het platform, maar de call wordt ook gelanceerd in de pers, bij de kunstopleidingen in het hoger onderwijs en op gespecialiseerde websites zoals Kunstwerkt.be en Kunsten.be

b. Bekendmaking

  • Bekendmaking deelnemers aan het onderzoeksproject: 1 mei 2021. De deelnemers worden individueel verwittigd. Deze bekendmaking gebeurt niet openbaar.
  • Bekendmaking laureaten voor het Kunstenfestival Watou editie 2022: 15 december 2021. Deze laureaten worden ook bekendgemaakt op de website van het festival en in de pers. De organisator heeft het recht om afbeeldingen (schetsen of ontwerpen) van de ingestuurde projectvoorstellen te publiceren in alle communicatiekanalen en in persberichten over het project. Het copyright wordt telkens correct vermeld of correct doorgegeven aan de pers.

7. Betwistingen

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisator (Stad Poperinge) voorgelegd. De organisator neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen, verklaar je als deelnemer in te stemmen met het reglement.

8. Persoonsgegevens

De door de kandidaten verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

9. Vragen?

Neem contact op met projectcoördinator Annemie Morisse via kunstenfestival@poperinge.be.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.