Reglement

“Patchwork” is een open call voor professionele kunstenaars en laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding. Inspirator Koen Vanmechelen en stad Poperinge nodigen jullie uit om tijdens de zomer van 2022 een aantal dagen door te brengen in Watou. Het aantal deelnemers aan dit project is beperkt tot maximum vijftien per onderzoeksperiode. Inschrijven is noodzakelijk.

Bezorg ons jouw motivatie om deel te nemen aan Patchwork. We verwachten ook een curriculum vitae en een selectie van max. 3 voorbije projecten en een samenvatting in het Engels. Beide taalversies worden bezorgd als één PDF-file van maximum 10 pagina’s. Jouw dossier wordt enkel beschouwd als ontvankelijk als alle bovenstaande elementen erin vervat zitten.

Een jury selecteert de deelnemers op basis van motivatie, CV en portfolio.

© Florian Voggeneder

“Watou, gelegen op een taal- en cultuurgrens, is een uitgelezen plaats om als inspirator te dienen voor kunstenaars uit vele disciplines. De overeenkomsten met mijn eigen cultuursite LABIOMISTA zijn legio. Genk is een stad die bestaat uit een lappendeken van dorpen en gehuchten. Ook in Watou is het nodig om de lokale rijkdom en globale context op een bevruchtende manier met elkaar te verbinden, en wel op een manier die de balans meer zal versterken dan verstoren. Mijn werkwijze in beide gemeenschappen is geënt op de filosofie van het Cosmopolitan Chicken Project. Elementen naar elkaar laten zoeken om bevruchting te geven. Ook het nest Watou, op de vertakking van poëzie, landschap, en landbouw is ideaal om in te spelen op de lokale gemeenschap en die te betrekken. Zoekend naar een nieuwe manier van landbouw, van bouwen en verbinden met de voeten stevig in de aarde en de blik voorbij de horizon.”

(Koen Vanmechelen, inspirator)


De vastgelegde onderzoeksperiodes zijn:

 • 12 juli – 15 juli 2022 (drie nachten: woensdag, donderdag en vrijdag)
 • 16 augustus – 19 augustus 2022 (drie nachten: dinsdag, woensdag en donderdag)

Deelnemen aan het onderzoeksproject gebeurt door kandidaatstelling, gevolgd door selectie. Een professionele jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen selecteert de deelnemers op basis van CV, portfolio en motivatie. Het aantal deelnemers per onderzoeksperiode is immers beperkt tot 15.

De deelnemers kunnen gebruikmaken van een centrale accommodatie (slaapgelegenheid, keuken, sanitair, werkruimte, wifi). Tentjes en luchtmatrassen worden ter beschikking gesteld. Elke deelnemer krijgt een onkostenvergoeding van 300 euro.  Deze vergoeding wordt uitbetaald na deelname aan het onderzoeksproject.

Na het Watou-bad wordt aan de deelnemers gevraagd om een projectvoorstel in te dienen voor het Kunstenfestival Watou editie 2023. Dit voorstel omvat naast een inhoudelijk concept ook een uitgewerkte begroting. Een jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen maakt hieruit een selectie voor de editie 2023. Wie deze eindselectie haalt, krijgt een budget van 5 000 euro om zijn/haar concept te finaliseren en te realiseren. Inbegrepen: fee en productiekost. De modaliteiten hiervoor worden vastgelegd in een overeenkomst tussen kunstenaar en organisatie.

 1. Voorwaarden voor de kandidaatstelling

  • De open call “Patchwork” staat open voor professionele kunstenaars uit alle disciplines en voor laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding hoger onderwijs (alle disciplines), in binnen- of buitenland.
  • Inschrijven kan als individu of als collectief (maximum 3 personen).
  • Kandidaat-deelnemers uit alle landen zijn welkom.
 2. Inschrijving

  • Kandidaten kunnen zich enkel inschrijven via de website kunstenfestivalwatou.be
  • Door zich in te schrijven aanvaarden de kandidaten het wedstrijdreglement.
  • Voor te leggen stukken: motivatiebrief, CV en portfolio.
  • De inschrijving is geopend van 1 maart 2022 en loopt tot en met 25 april 2022. De inschrijvingen worden afgesloten op 25 april 2022 om 12 uur ’s middags.
  • De inschrijving wordt gevalideerd per e-mail.
 1. Voorwaarden voor de inschrijving

  • Digitale inzending.

De inschrijving wordt digitaal bezorgd, uitsluitend via pdf op te laden via de website www.kunstenfestivalwatou.be

  • Taal

De inschrijving mag ingediend worden in het Nederlands of in het Engels. De Nederlandstalige inschrijving dient vergezeld te zijn van een synopsis in het Engels.

 1. Indienen projectvoorstellen Kunstenfestival Watou editie 2023

  • Enkel de deelnemers die hebben deelgenomen aan het onderzoeksproject Patchwork, kunnen een projectvoorstel indienen.
  • De uiterste datum van indienen is vastgelegd op 15 november 2022, 12 uur ’s middags.
  • Het projectvoorstel wordt ingediend op het secretariaat van Kunstenfestival Watou, adres: Stad Poperinge, t.a.v. Kunstenfestival Watou, Grote Markt 1, 8970 Poperinge of langs digitale weg: kunstenfestival@poperinge.be
 1. Jury

  • De selectie van de deelnemers aan het onderzoeksproject gebeurt door een jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen. De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt op de website.
  • De selectie van de projectvoorstellen voor het Kunstenfestival editie 2023 gebeurt door dezelfde jury als vermeld in 5.a.
  • De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. De organisator zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan elke deelnemer.
  • De beslissing van de jury is bindend. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Communicatie over de open call

  • LanceringDe open call wordt gelanceerd op 1 maart 2022. De website www.kunstenfestivalwatou.be is het platform, maar de call wordt ook gelanceerd in de pers, bij de kunstopleidingen in het hoger onderwijs en op gespecialiseerde websites zoals Kunstwerkt.be en Kunsten.be
  • Bekendmaking
   • Bekendmaking deelnemers aan het onderzoeksproject: 15 juni2022. De deelnemers worden individueel verwittigd. Deze bekendmaking gebeurt niet openbaar.
   • Bekendmaking laureaten voor het Kunstenfestival Watou editie 2023: 10 januari 2023. Deze laureaten worden ook bekendgemaakt op de website van het festival en in de pers. De organisator heeft het recht om afbeeldingen (schetsen of ontwerpen) van de ingestuurde projectvoorstellen te publiceren in alle communicatiekanalen en in persberichten over het project. Het copyright wordt telkens correct vermeld of correct doorgegeven aan de pers.
 1. Betwistingen

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisator (Stad Poperinge) voorgelegd. De organisator neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen, verklaar je als deelnemer in te stemmen met het reglement.

 1. Persoonsgegevens

De door de kandidaten verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 1. Vragen?

Neem contact op met projectcoördinator Annemie Morisse, annemie.morisse@poperinge.be

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.