Reglement

Patchwwwork is een open call voor professionele kunstenaars en laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding. Inspirator Koen Vanmechelen en stad Poperinge nodigen jullie uit om tijdens de zomer van 2023 een aantal dagen door te brengen in Watou. Het aantal deelnemers aan dit project is beperkt tot maximum vijftien per onderzoeksperiode. Inschrijven is noodzakelijk.

Bezorg ons jouw motivatie om deel te nemen aan Patchwwwork. We verwachten ook een curriculum vitae en een selectie van max. 3 voorbije projecten en een samenvatting in het Engels. Beide taalversies worden bezorgd als één PDF-file van maximum 10 pagina’s. Jouw dossier wordt enkel beschouwd als ontvankelijk als alle bovenstaande elementen erin vervat zitten.

Een jury selecteert de deelnemers op basis van motivatie, CV en portfolio. De open call loopt tot 20 april 2023.

Koen Vanmechelen – Foto: Michaël Depestele

“Watou, gelegen op een taal- en cultuurgrens, is een uitgelezen plaats om als inspirator te dienen voor kunstenaars uit vele disciplines. De overeenkomsten met mijn eigen cultuursite LABIOMISTA zijn legio. Genk is een stad die bestaat uit een lappendeken van dorpen en gehuchten. Ook in Watou is het nodig om de lokale rijkdom en globale context op een bevruchtende manier met elkaar te verbinden, en wel op een manier die de balans meer zal versterken dan verstoren. Mijn werkwijze in beide gemeenschappen is geënt op de filosofie van het Cosmopolitan Chicken Project. Elementen naar elkaar laten zoeken om bevruchting te geven. Ook het nest Watou, op de vertakking van poëzie, landschap, en landbouw is ideaal om in te spelen op de lokale gemeenschap en die te betrekken. Zoekend naar een nieuwe manier van landbouw, van bouwen en verbinden met de voeten stevig in de aarde en de blik voorbij de horizon.”

(Koen Vanmechelen, inspirator)


De vastgelegde onderzoeksperiodes zijn:

 • 11 juli – 14 juli 2023 (drie nachten: dinsdag, woensdag en donderdag)
 • 8 augustus – 11 augustus 2023 (drie nachten: dinsdag, woensdag en donderdag)

Deelnemen aan het onderzoeksproject gebeurt door kandidaatstelling, gevolgd door selectie. Een professionele jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen selecteert de deelnemers op basis van CV, portfolio en motivatie. Het aantal deelnemers per onderzoeksperiode is immers beperkt tot 15.

De deelnemers kunnen gebruikmaken van een centrale accommodatie (slaapgelegenheid, keuken, sanitair, werkruimte, wifi). Tentjes en luchtmatrassen worden ter beschikking gesteld. Elke deelnemer krijgt een onkostenvergoeding van 300 euro.  Deze vergoeding wordt uitbetaald na deelname aan het onderzoeksproject.

Na het Watou-bad wordt aan de deelnemers gevraagd om een projectvoorstel in te dienen voor het Kunstenfestival Watou editie 2024. Dit voorstel omvat naast een inhoudelijk concept ook een uitgewerkte begroting. Een jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen maakt hieruit een selectie voor de editie 2024. Wie deze eindselectie haalt, krijgt een budget van 5.000 euro om zijn/haar concept te finaliseren en te realiseren. Inbegrepen: fee en productiekost. De modaliteiten hiervoor worden vastgelegd in een overeenkomst tussen kunstenaar en organisatie.

 1. Voorwaarden voor de kandidaatstelling

  • De open call “Patchwwwork” staat open voor professionele kunstenaars uit alle disciplines en voor laatstejaars bachelor- of masterstudenten aan een kunstopleiding hoger onderwijs (alle disciplines), in binnen- of buitenland.
  • Inschrijven kan als individu of als collectief (maximum 3 personen).
  • Kandidaat-deelnemers uit alle landen zijn welkom.
 2. Inschrijving

  • Kandidaten kunnen zich enkel inschrijven via het inschrijvingsformulier op de website.
  • Door zich in te schrijven aanvaarden de kandidaten het wedstrijdreglement.
  • Voor te leggen stukken: motivatiebrief, CV en portfolio.
  • De inschrijving is geopend van 10 maart 2023 en loopt tot en met 20 april 2023. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 april 2023 om 12 uur ’s middags.
  • De inschrijving wordt gevalideerd per e-mail.
 1. Voorwaarden voor de inschrijving

  • Digitale inzending.

De inschrijving wordt digitaal bezorgd via het inschrijvingsformulier.

  • Taal

De inschrijving mag ingediend worden in het Nederlands of in het Engels. De Nederlandstalige inschrijving dient vergezeld te zijn van een synopsis in het Engels.

 1. Indienen projectvoorstellen Kunstenfestival Watou editie 2024

  • Enkel de deelnemers die hebben deelgenomen aan het onderzoeksproject Patchwwwork, kunnen een projectvoorstel indienen.
  • De uiterste datum van indienen is vastgelegd op 29 september 2023, 12 uur ’s middags.
  • Het projectvoorstel wordt ingediend op het secretariaat van Kunstenfestival Watou, adres: Stad Poperinge, t.a.v. Kunstenfestival Watou, Grote Markt 1, 8970 Poperinge of langs digitale weg: kunstenfestival@poperinge.be
 1. Jury

  • De selectie van de deelnemers aan het onderzoeksproject gebeurt door een jury onder het voorzitterschap van Koen Vanmechelen. De samenstelling van de jury wordt bekendgemaakt op de website.
  • De selectie van de projectvoorstellen voor het Kunstenfestival editie 2024 gebeurt door dezelfde jury als vermeld in 5.a.
  • De jury is niet bevoegd haar aanbevelingen openbaar te maken. De organisator zal het advies van de jury overnemen en dit schriftelijk berichten aan elke deelnemer.
  • De beslissing van de jury is bindend. Over de uiteindelijke selectie kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Communicatie over de open call

  • Lancering

De open call wordt gelanceerd op 10 maart 2023 en loopt tot 20 april 2023.. De website www.kunstenfestivalwatou.be is het platform, maar de call wordt ook gelanceerd in de pers, bij de kunstopleidingen in het hoger onderwijs en op gespecialiseerde websites zoals Kunstwerkt.be en Kunsten.be

  • Bekendmaking

Bekendmaking deelnemers aan het onderzoeksproject: 2 juni 2023. De deelnemers worden individueel verwittigd. Deze bekendmaking gebeurt niet openbaar.

 1. Betwistingen

Alle aangelegenheden die niet in het reglement voorzien zijn, worden aan de organisator (Stad Poperinge) voorgelegd. De organisator neemt daarover een definitieve beslissing. Door deel te nemen, verklaar je als deelnemer in te stemmen met het reglement.

 1. Persoonsgegevens

De door de kandidaten verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt om met de kunstenaars in contact te kunnen treden. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 1. Vragen?

Neem contact op met projectcoördinator Annemie Morisse, annemie.morisse@poperinge.be

Deze website maakt gebruik van cookies. Door op ‘accepteren’ te klikken, ga je akkoord met ons privacybeleid.